Dla klientów

Ustawienie wiadomości wakacyjnych

W celu ustawienia informacji zwrotnej po wysłaniu maila na Państwa adres poczty należy zalogować się do poczty przez www tj: http://poczta.dataquest.pl

Następnie wykonujemy czynności pokazane na poniższych ekranach:

Aby zatrzymać wysyłanie wiadomości należy zalogować się do poczty i usunąć wpis: