Zmiana serwera w programie Thunderbird

Aby zmienić ustawienie poczty w programie Mozilla Thunderbird należy:

Kliknąć zakładkę "Narzędzia" oraz następnie opcję "Konfiguracja kont…".

Następnie wybieramy konto które nas interesuje. Następnie wybieramy  zakładkę "Konfiguracja serwera"

Następnie, aby zmienić serwer poczty wychodzącej (SMTP) kliknij opcję "Serwer wychodzący", która znajduje się po lewej stronie ekranu.

Zaznacz serwer poczty wychodzącej, którego ustawienia chcesz edytować i kliknij przycisk "Edytuj".