Konfiguracja poczty

Najprostszym i najlepszym sposobem użytkowania konta poczty elektronicznej jest skorzystanie z tzw. programu pocztowego. Oprogramowanie tego typu jest powszechnie dostępne w Internecie, polecamy darmowe oprogramowanie Thunderbird

Oprogramowanie zewnętrznych usługodawców nie jest objęte wsparciem firmy Data Quest. Podana instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego i aktualnego programu do obsługi poczty. W przypadku problemów z programem pocztowym należy w pierwszej kolejności sprawdzić działanie poczty przez naszą stronę. W przypadku, kiedy poczta działa poprawnie przez naszą stronę a problem występuję w oprogramowaniu należy je zaktualizować do najnowszej wersji lub skontaktować się ze swoim IT oraz producentem oprogramowania.

Dane konfiguracyjne

Aby połączyć się z kontem pocztowym należy poprawnie skonfigurować połączenie.

Na przykładach będziemy konfigurować konto pocztowe o adresie: jan@kowalski.pl.
W każdym z programów pocztowych aby skonfigurować konto pocztowe będą nam potrzebne następujące parametry:

  • Nazwa wyświetlana: w naszym przypadku to Jan Kowalski - jest to nazwa która odbiorca zobaczy w polu OD swojego programu pocztowego
  • Nazwa konta: jan@kowalski.pl - nazwa użytkownika na serwerze pocztowym
  • Serwer POP lub IMAP: dqcloud.pl, dqcloud1.pl lub dqcloud2.pl - w zależności od tego na którym serwerze jest Państwa domena
  • Porty i ustawienia szyfrowania: dla POP SSL port 995, dla IMAP SSL port 993
  • Serwer SMTP: dqcloud.pl, dqcloud1.pl lub dqcloud2.pl (SSL port 465 dla POP i IMAP)
Dodatkowo aby wysyłać pocztę z naszego serwera należy włączyć autoryzację oraz prosimy włączyć korzystanie z SSL na porcie 465 dla usługi SMTP.

Niektóre starsze programy pocztowe np. Outlook 2010 mogą mieć problemy z poprawną obsługą SSL. Zalecamy aktualizację oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji np. Outlook 365 lub darmowy Thunderbird. Korzystanie z niewspieranych wersji oprogramowania stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa poczty.

W ostateczności na Państwa odpowiedzialność można skonfigurować pocztę bez szyfrowania SSL tj: Serwer POP: dqcloud.pl port 110 Serwer SMTP: dqcloud.pl port 587

Konfiguracja poczty w popularnych programach pocztowych


Problem z konfiguracją?

W przypadku problemów z poprawnym skonfigurowaniem konta pocztowego prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest możliwość zalogowania się na konto przez stronę www. W tym celu prosimy wejść na stronę: Poczta przez www Pozwoli nam to sprawdzić czy podawane hasło jest poprawne. W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt.