Dla klientów

Konfiguracja poczty

Najprostszym i najlepszym sposobem użytkowania konta poczty elektronicznej jest skorzystanie z tzw. programu pocztowego. Oprogramowanie tego typu jest powszechnie dostępne w Internecie, polecamy darmowe oprogramowanie Thunderbird

Oprogramowanie zewnętrznych usługodawców nie jest objęte wsparciem firmy Data Quest. Podana instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego i aktualnego programu do obsługi poczty. W przypadku problemów z programem pocztowym należy w pierwszej kolejności sprawdzić działanie poczty przez naszą stronę. W przypadku, kiedy poczta działa poprawnie przez naszą stronę a problem występuję w oprogramowaniu należy je zaktualizować do najnowszej wersji lub skontaktować się ze swoim IT oraz producentem oprogramowania.

Dane konfiguracyjne

Aby połączyć się z kontem pocztowym należy poprawnie skonfigurować połączenie.

Na przykładach będziemy konfigurować konto pocztowe o adresie: jan@kowalski.pl.

W każdym z programów pocztowych aby skonfigurować konto pocztowe będą nam potrzebne następujące parametry:

 • Nazwa wyświetlana: w naszym przypadku to Jan Kowalski - jest to nazwa która odbiorca zobaczy w polu OD swojego programu pocztowego
 • Nazwa konta: jan@kowalski.pl - nazwa użytkownika na serwerze pocztowym
 • Serwer POP lub IMAP: dqcloud1.pl lub dqcloud3.pl - w zależności od tego na którym serwerze jest Państwa domena
 • Porty i ustawienia szyfrowania: IMAP SSL port 993 lub niepolecany POP SSL port 995
 • Serwer SMTP: dqcloud1.pl lub dqcloud3.pl (SSL port 465 dla POP i IMAP)

Dodatkowo aby wysyłać pocztę z naszego serwera należy włączyć autoryzację oraz prosimy włączyć korzystanie z SSL na porcie 465 dla usługi SMTP. Niektóre starsze programy pocztowe np. Outlook 2010 mogą mieć problemy z poprawną obsługą SSL.

Zalecamy aktualizację oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji np. Outlook 365 lub darmowy Thunderbird. Korzystanie z niewspieranych wersji oprogramowania stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa poczty.

W ostateczności na Państwa odpowiedzialność można skonfigurować pocztę bez szyfrowania SSL tj: Serwer POP: dqcloud.pl port 110 Serwer SMTP: dqcloud.pl port 587

Konfiguracja poczty w popularnych programach pocztowych

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 • Uruchom program Microsoft Outlook 2016.
 • Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy "Outlook" lub kliknij przycisk "Nowy", aby utworzyć nowy profil.
 • W górnym menu wybierz zakładkę "Plik".
 • Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę "Informacje".
 • Kliknij przycisk "Dodaj konto".
 • Wybierz opcję "Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów". Kliknij przycisk "Dalej".
 • Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję "Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)". Kliknij przycisk "Dalej".
 • Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail:
 • Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk "Więcej ustawień", który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.
 • W zakładce "Zaawansowane", należy zmienić ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Zgodnie z poniższym ekranem.

 • Po pierwszym uruchomieniu pomijamy automatyczną konfigurację konta
 • Następnie wpisujemy swoje dane
 • Następnie wybieramy konfiguracja zaawansowana
 • Następnie ustawiamy wszystkie opcje zgodnie z poniższym ekranem i wybieramy Gotowe. Prosimy pamiętać aby w polu nazwa użytkownika wpisać cały adres e-mail.

 • W pierwszym kroku wybieramy z menu - Narzędzia - Konfiguracja kont
 • Następnie wybieramy - Operacje > Dodaj konfigurację konta pocztowego
 • Pozostałą część konfiguracji prosimy wykonać zgodnie z opisem dla pierwszego uruchomienia programu Thunderbird (pokazane powyżej)

Problem z konfiguracją?

W przypadku problemów z poprawnym skonfigurowaniem konta pocztowego prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest możliwość zalogowania się na konto przez stronę www. W tym celu prosimy wejść na stronę: Poczta przez www Pozwoli nam to sprawdzić czy podawane hasło jest poprawne. W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt.