Konfiguracja konta e-mail w programach pocztowych

Najprostszym i najlepszym sposobem użytkowania konta poczty elektronicznej jest skorzystanie z tzw. programu pocztowego. Oprogramowanie tego typu jest powszechnie dostępne w Internecie, na płytach CD dołączanych do pism komputerowych, a także w ramach systemu operacyjnego instalowanego przy zakupie komputera (program Poczta systemu Windows 10)

Dane konfiguracyjne

Aby połączyć się z kontem pocztowym należy poprawnie skonfigurować połączenie.

Na przykładach będziemy konfigurować konto pocztowe o adresie: jan@remove-this.kowalski.pl.

W każdym z programów pocztowych aby skonfigurować konto pocztowe będą nam potrzebne następujące parametry:
Nazwa wyświetlana: w naszym przypadku to Jan Kowalski

- jest to nazwa która odbiorca zobaczy w polu OD swojego programu pocztowego

Nazwa konta: jan@kowalski.pl
- nazwa użytkownika na serwerze pocztowym

Serwer POP: dqcloud.pl lub dqcloud1.pl (SSL port 995)
Serwer SMTP: dqcloud.pl 
lub dqcloud1.pl (SSL port 465)


Dodatkowo aby wysyłać pocztę z naszego serwera należy włączyć autoryzację oraz prosimy włączyć korzystanie z SSL na porcie 465 dla usługi SMTP.

Niektóre starsze programy pocztowe np Outlook 2000 mogą mieć problemy z poprawną obsługą SSL wtedy serwery konfigurujemy bez SSL tj:

Serwer POP: dqcloud.pl port 110
Serwer SMTP: dqcloud.pl port 587Problem z konfiguracją?

W przypadku problemów z poprawnym skonfigurowaniem konta pocztowego prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest możliwość zalogowania się na konto przez stronę www. W tym celu prosimy wejść na stronę: Poczta przez www

Pozwoli nam to sprawdzić czy podawane hasło jest poprawne. W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt.

  • typo3 wdrożenia serwis instalacje pomoc
  • Data Quest rzetelna firma
  • tpay partner
  • partner InsERT wdrożenia, szkolenia, serwis
  • serwis Subiekt GT Nexo Rewizor Rachmistrz wdrożenia, wzorce wydruków