Blog

| Realizacje - serwisy internetowe

Nowy system zarządzania projektami

Naszym zdaniem tego typu system jest niezbędny dla sprawnego realizowania projektów. Rozumiemy, że dla Państwa na początku naszej współpracy korzystanie z systemu zarządzania wydaje się „zbędnym utrudnieniem”. Jednak już po chwili pracy z tym systemem klienci odkrywają jego zalety.

Główne zalety korzystania z tego typu systemu:

  • Przejrzystość i porządek w komunikacji – wszystkie uwagi, materiały znajdują się w jednym miejscu. Odpada nam problem kilkunastu e-maili z uwagami, gdzie zarówno Państwo jak i my „gubimy” się w tym, co zostało zrealizowane a co nie.
  • Łatwe raportowanie np. w przypadku miesięcznych umów i rozliczeń godzinowych. Dokładne raporty z godzinami i wykonanymi pracami.
  • Jedno miejsce, w którym klient znajduje instrukcje do wdrożonego systemu, pomoc itp.

To tylko najważniejsze zalety korzystania z systemu zarządzania projektami.

Warto też zauważyć, że wdrożony przez nas system jest jednym z najlepszych na rynku. Oferuje dużą przejrzystość i prostotę obsługi.

Zespół Data Quest jest autorem polskiej wersji językowej systemu zarządzania projektami Active Collab.

PS: system oprócz responsywnego interfejsu posiada także aplikacje mobilne na system iOS oraz Android

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi stronami pomocy dla nowego systemu.